تأثیر اقدامات شرکت نفت ایران و انگلیس در ساختار اقتصادی، عمرانی، و فرهنگی اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: این مقاله،  درصدد است به تغییرات ناشی از عملیات حفاری نفت توسط شرکت نفت ایران و انگلیس در امور اقتصادی، عمرانی، و فرهنگی و نیز زندگی اجتماعی مردم شهر اهواز بپردازد.
روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش به‌شیوة توصیفی-تحلیلی و برمبنای منابع کتابخانه ‏ای و تا حدودی اسناد و نشریات انجام شده است.
یافته‏ها و نتایج پژوهش: حفاری و استخراج نفت توسط شرکت نفت ایران و انگلیس تأثیراتی در زمینه اقتصادی و عمرانی و فرهنگی در مناطق نفت­خیز از جمله اهواز داشته که در ساختار زندگی شهری مناطق مذکور محسوس است. تحولاتی شامل کاهش فعالیت‌های کشاورزی و روی آوردن مردم به فعالیت‌های تجاری، احداث منازل مجهز، صنایع برق، ساخت فرودگاه، باشگاه، سینما، درمانگاه، و رواج بعضی اصطلاحات انگلیسی در میان مردم از جمله تبعات مهم این امر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Anglo-Iranian Oil Company Activities on Economy, Development and Culture of Ahwaz

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Alam 1
  • Esmat Babadi 2
1 Associate Professor, History, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, I.R.Iran
2 MA, History, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, I.R.Iran
چکیده [English]

Purpose: This paper studies the changes took place in the economy, development and culture of the Ahwaz population, as the result of Anglo-Iranian Oil Company oil drilling operations.
Method/Research Design: The research data is gathered from library and archive resources.
Findings and Conclusion: Drilling and extraction of petroleum by Anglo-Iranian Oil Company resulted in less agriculture and more shop keeping among the populations, the construction of new houses, an electricity plant, an airport, a few movie theatres, a club and a hospital.  Also, some English words entered the vocabulary of the people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • oil industry
  • Ahwaz
  • Anglo-Iranian Oil Company
  • Economy
  • development
  • Culture
افشین، کاظم( 1333). نفت و خوزستانیان. تهران: بی نا.
وزارت نفت شرکت ملی حفاری ایران(بی تا).تاریخچه نفت( ج1). بی‌جا: بی‌نا.
تقی‌زاده، محمد(1384). تهران: نشر علم وادب.
راسخی لنگرودی، احمد( 1385). مردان نفت.تهران:کویر.
اداره کل فرهنگ و هنر خوزستان و مرکز اسناد(1333). سالنامه فرهنگ خوزستان. تهران:بی‌نا.
سرداری پور، محمد رضا و علی ایزدی نژاد(1387). حکایت سیمرغ و نفت.تهران: اساطیر.
سعادت، فتح الله( بی‌تا). جغرافیای اقتصادی نفت ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
سمسون، آنتونی(1356). هفت خواهران نفتی( ذبیح الله منصوری(مترجم).تهران: امیرکبیر.
شمیم، علی اصغر(1384). ایران در دوره سلطنت قاجار. تهران: مدبر.
طرفی، عباس(1383). مدیران صنعت نفت ایران(ج1). بی‌جا: ناشر مؤلف.
عباسی شهنی، دانش(1382). تاریخ مسجد سلیمان از روزگاران باستان تا امروز(چ2). تهران: هیرمند.
علم، محمد رضا(1386). انقلاب اسلامی در اهواز:علل و زمینه های وقوع انقلاب اسلامی(ج1). تهران: مرکز اسناد و انقلاب اسلامی.
عیسوی، چارلز(1388). تاریخ اقتصادی ایران( یعقوب آژند(مترجم). تهران: گسترده.
فاتح، مصطفی(1384). پنجاه سال نفت در ایران. تهران: علم.
فوران، جان(1389). مقاومت شکننده(چ10).( احمد تدین(مترجم). تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
قاسمی، ایرج(1387). تاریخ یکصدساله مناطق نفت‏خیز جنوب(ج1). بی‌جا: روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت‏خیز جنوب.
کتاب خوزستان(در زمینه تاریخ، فرهنگ، هنر و ادبیات خوزستان)(1381).(ج1). تهران:  سایه هور.
کسایی، احمد(1386). مروری بر تاریخچه معماری و عملیات ساختمانی مناطق نفتخیز جنوب. بی‌جا: روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت‏خیز جنوب.
معتضد، خسرو(1378). جنگ نفت روی شن های داغ. تهران: علمی.
وزیری، شاهرخ(1380). نفت و قدرت در ایران:از قنات تا لوله( مرتضی ثاقب‌فر(مترجم). تهران: موسسه انتشاراتی عطایی.
هالیدی، فرد(1358). دیکتاتوری و توسعه سرمایه‏داری در ایران( فضل‌الله نیک‌آیین(مترجم). تهران: امیرکبیر.
هوشنگ مهدوی، عبدالرضا(1386). تاریخ روابط خارجی ایران:از ابتدای صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم. تهران: امیرکبیر.
یعقوبی نژاد، علی(1372). رئیس نفت. بی‌جا: یادواره کتاب.
اسناد 
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران(ساکما)، شماره9577/240، 8732/240،12127/240، 8153/240،8732/240،942/240،14783/240،493/240،8732/240،16595/240،8732/240،30132/240،578/240،68/240،68/240،68/240.
 نشریات
اخبارهفته، شماره 224، 4/12/1329.
خبرهای روز، شماره928، 25/12/1328.
نامه صتعت نفت ایران، شماره3، -/5/1350.
پایان‌نامه
کاشانی، سکینه(1391)، بررسی زمینه‏های شکل گیری جنبش و اعتصابات کارگری نفت در خوزستان(1332-1303ش)، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد تاریخ ایران دورة اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.