اختلاف ایران و عثمانی بر سر شهر باغسائی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

2 دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی، پژوهشکدۀ امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: بررسی اختلافات ایران و عثمانی بر سر شهر باغسایی و چگونگی و چرایی الحاق آن به امپراتوری عثمانی و کشور عراق. به نقش آب در بروز و تداوم این منازعۀ مرزی و اثر آن در مهاجرت ساکنان پشت‌کوه به عراق پرداخته شده‌است.
روش/ رویکرد پژوهش: داده­ها با بهره‌گیری از اسناد آرشیوی و منابع کتابخانه‌ای گردآوری و تحلیل شده‌است.
یافته‌هاونتیجه گیری: دغدغۀ‌ امنیتی عثمانی‌ها به‌خاطر نزدیکی باغسائی به شهرهای مرکزی عراق و رود دجله از یک‌سو و ضرورت تأمین آب برای مناطق پایین‌دستِ دو رود کنجان‌چم و چنگوله در عراق ازسوی دیگر سبب بروز و تداوم منازعات مرزی و بروز ناامنی مداوم و مهاجرت گستردۀ ساکنان پشت‌کوه به عراق شد. درنهایت با معاهدۀ 1914 شهر باغسائی از ایران جدا شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iran – Ottoman dispute over the city of Baghsaee

نویسندگان [English]

  • Hamid Basiratmanesh 1
  • morad moradi moghadam 2
1 Assistant Professor, Department of History, Research Institute of Imam Khomein