گنجینه عکس های تاریخی (12)


عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • kianoosh kianihaftlang
دوره 13، شماره 2 و 1
این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است
تابستان 1382
صفحه 103-108
  • تاریخ دریافت: 10 تیر 1382
  • تاریخ بازنگری: 10 مرداد 1382
  • تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1382