مادام توماسن از بازماندگان هیئت های مذهبی فرانسوی در ایران


عنوان مقاله [English]

Madam Thomasaint a Survivor of French religious missions

نویسنده [English]

  • elham malekzadeh
چکیده [English]

Activities of Christian missions, above all French missions, e.g. Lazarists, Benevolent Sisters, Carms, etc, in religious, educational, and medical sectors in 19th century in Iran, which led to establishment of various charitable centers, religious Schools, and Paying more attention to Patients, were of great importance. The Paper briefly explains the top measures mentioned, and considering National Archive "s records, tells the benevolent activities of one of the survivors of “ Benevolent Sisters “ mission in the world War II in Iran. Incidentally, “ B.S “ records and the Papers related to the alms, received by the French mission, enclosed the article.

دوره 13، شماره 2 و 1
این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است
شهریور 1382
صفحه 50-55
  • تاریخ دریافت: 10 تیر 1382
  • تاریخ بازنگری: 10 مرداد 1382
  • تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1382
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1382