گنجینه عکس های تاریخی (2)


عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • kianoosh kianihaftlang
دوره 8، شماره 4و3
این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل پاییز و زمستان است
اسفند 1377
صفحه 137-142
  • تاریخ دریافت: 10 دی 1377
  • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1377
  • تاریخ پذیرش: 20 بهمن 1377
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1377