نظامنامه هیئت نقنینیه مملکتی و وظیفه ماموران دولتی در سال 1308 ش.

نویسندگان

1 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان

چکیده

مقاله حاضر به بررسی نظامنامه هیئت تقنینیه مملکتی و وظیفه مامورین دولتی که نوعی آئین نامه در قالب دستورنامه است و در سال 1308 شمسی و در دوره مهدیقلی خان هدایت به تصویب رسیده است، می پردازد. تشکیل هیئت تقنینیه که تحت نظارت مستقیم رضاشاه عمل می کرد، تلاش قوه مجریه برای حل مشکلات پیش آمده بدون کمک گرفتن از قوانین و توان دستگاه قضائی بود. نظامنامه مزبور، رئیسان ادارات دولتی را موظف می کرد که رفتار ماموران خود را به مقامات مافوق گزارش کنند. نظامنامه که به نوع و نحوه انتخاب اعضا، شرح وظایف هیئت و مجازات ماموران متخلف زیردست می پردازد، با شرح ماده اول، ماده دوم، و ماده پنجم توصیف می گردد. در ادامه، مختصری درباره حکومت ثلاث، شامل گلپایگان، کمره و خوانسار و اختلاف محلی آن جا آورده می شود . نگارندگان ضمن آوردن متن کامل نظامنامه و متن اعلامیه عمومی هیئت تقنینیه خطاب به حاکم ثلاث، حسین حشمت، نتیجه می گیرند که این نظامنامه که در واقع دستورنامه است، مبین تضعیف قوه قانونگذاری و سلطه قوه مجریه در رسیدگی به شکایات است. همچنین نظامنامه بیش تر جنبه اطلاعاتی داشته، درصدد جمع آوری اطلاعات به طرق مختلف و در راستای تحکیم نظام دیوانسالاری و سلسله مراتب اداری بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The 1929 Bylaw of Iran’s National Legislative Council and the Responsibility of the Government Officials

نویسندگان [English]

  • ahmad shabani 1
  • molood sotoodeh 2
چکیده [English]

This article reviews the bylaw of Iran’s National Legislative Council and the responsibility of the government officials which was approved in 1929, during the prime ministry of Mahdi-Qoli Khan Hedayat. The Legislative Council, which was under direct supervision of Reza Shah, was formed as an attempt by the executive to solve the existing problems without getting assistance from laws and the judiciary. According to the bylaw, the heads of government bureaus had to report the behavior of their agents to their superior officials. The bylaw, which discusses the responsibilities of the council, the method for choosing its members and the punishments for the subordinate agents, is introduced in this paper by discussing its first, second and fifth articles. After introducing the bylaw, we briefly discuss the governance of the three neighboring cities, Golpayegan, Kamareh, and Khansar in that era and the disputes that existed in this region. In this paper, we present the full text of the bylaw and the public statement of the legislative council addressing the governor of the three cities, Hossein Heshmat. It is concluded that this bylaw declares the inefficiency of the legislature and the dominance of the executive in handling the existing complaints. It is also mentioned that this informative bylaw aimed to collect information via different methods in order to reinforce the bureaucracy system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pahlavi era/ Politicians/ Hedayat
  • Mahdi-Qoli 1864-1955/ Heshmat
  • Hossein/ Bylaw/National Legislative Council/ Regional governments/ Golpayegan/ Kamareh/ Khansar