رای دیوان عالی تمیز درباره قتل میرزاده عشقی

نویسنده

دانشجوی دکترای تاریخ ایران دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نگارنده با هدف ارائه سند تازه یافته جدیدی درباره میرزاده عشقی، به بررسی شرایط اجتماعی - سیاسی دوران وی پرداخته، زندگی سیاسی و فرهنگی او را مرور می کند. این سند تازه یافته، رای دیوان عالی تمیز (دیوان عالی کشور) درباره یکی از متهمان به قتل وی، ابوالقاسم بهمن می باشد. میرزاده عشقی، از شاعران ایران در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی است. پیروزی انقلاب مشروطیت، به منزله عمده ترین عامل تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و به دنبال آن، وقوع پدیده هائی همچون جنگ جهانی اول، اشغال ایران و کودتای سوم اسفند 1299، عشقی را به واکنش واداشت. او در قالب شعر، نمایشنامه و دیگر آثار قلمی، به نقد وضعیت جامعه خود پرداخت. همین فعالیت های اجتماعی بویژه انتشار روزنامه قرن بیستم بود که نهایتا به مذاق رضاخان سردار سپه خوش نیامد و زمینه ساز ترور عشقی شد. قاتلان عشقی گریختند و تنها یک نفر از آن ها به دست مردم گرفتار آمد و به ناچار پرونده اش در محاکم قضائی مطرح شد ولی سرانجام تبرئه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Verdict of the Supreme Court on the Murder of Mirzade Esqi

نویسنده [English]

  • hosein zarini
چکیده [English]

This paper, aiming to present a newly found record about Mirzadeh Eshghi, reviews the social and political conditions of Eshghi’s time and studies his political and cultural life. This newly found record is the verdict of the Supreme Court of Iran on Abolghasem Bahman, an accused murderer of Eshghi.
Mirzadeh Eshghi was a poet of late Qajar and early Pahlavi period. The victory of the Constitutional Revolution which caused far-reaching political, social and cultural changes, along with events such as the First World War, occupation of Iran and the coup d’etat of February 21, 1921, provoked reactions from Eshghi. He criticized the conditions of his society via poems, screenplays, and other writings. Such social activities and especially publishing the Gharn-e Bistom (Twentieth Century) newspaper was not welcomed by Reza Shah and led to the political persecution and assassination of Eshghi. The murderers of Eshghi escaped and only one of them were captured by people. Although the case of this accused murderer was brought to court, finally he was acquitted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eshghi
  • Mohammadreza ebn Abolghasem
  • 1893-1924/ Terror/ Supreme court/ Political crimes/ Verdict/ The accused/ Pahlavi era/ Reza Pahlavi
  • Shah of Iran
  • 1878-1944/ Political activities/ Cultural activities/ Punishments/ Historical records