نویسنده

دانشجوی دکترای تاریخ ایران دوره اسلامی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقاله حاضر با هدف پاسخ به دو پرسش، یکی تعیین تاریخ تولد صحیح و دقیق طالبوف، مبارز راه آزادی و استقرار قانون در جنبش مشروطه و دیگری علت اصلی و واقعی عدم حضور طالبوف در دوره اول مجلس شورای ملی به عنوان نماینده مردم تبریز و با بهره گیری از اسناد تاریخی بویژه اخوانیات به شرح حال طالبوف تبریزی از تولد تا وکالت مجلس و از وکالت تا درگذشت وی پرداخته، نتیجه می گیرد که عبدالرحیم فرزند شیخ ابوطالب بن علیمراد معروف به طالبوف، به سال 1255ق./ 1840م. به دنیا آمده و دلیل عدم حضورش در دوره اول مجلس شورای ملی، تکفیر او توسط چند تن از علما و رهبران مشروطیت بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Review of Talebof Tabrizi’s Life (According to Historical Records)

نویسنده [English]

  • reza shajarighasemxeili

چکیده [English]

This article aims to answer two questions. Firstly, what was the accurate birth date of Abdolrahim Talbof Tabrizi, who campaigned for freedom and the establishment of laws during the Constitutional Revolution? Secondly, what was the main reason for Talbof not attending the first term of the National Consultative Assembly as the representative of the people of Tabriz? The biography of Talbof Tabrizi is studied using historical records, especially his personal correspondence. Finally, it is concluded that Abdolrahim son of Sheikh Abutaleb ebne Alimorad - Known as Talbof - has been born in 1840 and his reason for refusing to attend the first term of the National Consultative Assembly was that he was considered irreligious by a number of the leaders of the Constitutional Revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talbof
  • Abdolrahim ebne Abutaleb
  • 1834 - 1911/ liberals/ members of parliament/ the first term of the National Consultative Assembly/ constitution/ Iran/ political creed/ historical researches