نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(ُس)

2 کارشناس شیمی کاربردی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی الزهرا

چکیده

یکی از وظایف مهم مراکز آرشیوی،پژوهش در جهت کشف راههای بهینهء حفاظت و مرمت مواد آرشیوی‌ است.در این مقاله،تلاش شده است ضمن بیان علل فرسایش مجموعه‌های آرشیوی،مراحل مرمت اسناد و اصول مرمت،اداره کل حفاظت و نگهداری سازمان اسناد و کتابخانهء ملی ایران،و مدیریت آسیب‌شناسی و مرمت نسخه‌های خطی،چاپی و اسناد تاریخی کتابخانهء مجلس شورای اسلامی معرفی و وظایف آنها تشریح‌ شود.بعلاوه باتوجه به اهمیت ابزاری نظیر ریز فیلم(میکروفیلم)و دستگاه آرشیو رایتر برای نگهداری اسناد در عصر حاضر و کاربرد فراوان آنها در مراکز حفاظت و نگهداری مواد آرشیوی،در پایان این ابزار معرفی و خدمات ادارهء میکروفیلم و اسناد دیجیتال‌[رقمی‌]و کارکردهای آرشیو رایتر بیان می‌شود.البته تأکید این مقاله‌ بر آرشیوهای چاپی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Preservation and Conservation of Archival Material

نویسندگان [English]

  • saeed rezaeesharifabadi 1
  • sedighe roohi 2
  • melika dehghanebrahimi 3

چکیده [English]

The importance of historical records and documents in revealing the unknown facts about the social and political life of a nation is obvious. Therefore preserving this valuable treasury is absolutely important. Accordingly, one of the important duties of Archive centers is to study and find the best methods of preserving and restoring the archival material. In this article reasons for the destruction of archive collections, the process of restoring records, and the principles of restoring are explained. Furthermore, some departments are introduced and their duties are explained. Today, Microfilms and Archive writers are used for preserving records and they are common in preserving centers of archival material. Therefore, in this article, these tools are introduced and the services of the Microfilms and Digital Records Department and the features of the archive writers are explained. However, this paper elaborates on published archives, and in order not to go astray from the main topic, the microfilms and archive writers are introduced briefly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • preservation
  • Conservation
  • Rerecords
  • Archival materials
  • restoration