جریان اتحاد البسه در اصفهان-

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ ایران دانشگاه اصفهان

چکیده

اجرای قانون متحد الشکل‌سازی البسه مصوب سال 1306 ش./1928 م.در شهر اصفهان،موجب واکنشهای‌ متفاوت اقشار مختلف مردم این شهر شد.دسته‌ای از تجار از این جریان استقبال کردند و گروهی دیگر از جمله صنف عباباف-که از اجرای این قانون زیان می‌دیدند-در صف مخالفان طرح قرا گرفتند.روحانیون، مهم‌ترین مخالفان اجرای طرح بودند.زیرا با اجرای این برنامه،دولت می‌توانست بر فشارهای واردهء خود بر تغییرات الگوی لباس متحد الشکل نیز اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Adoption of Uniform Clothing in Isfahan

نویسنده [English]

  • seyedmasoud seyedbonakdar
چکیده [English]

After the approval of the law on unifying clothes in 1928, this law was enforced in different areas of the country. One of these areas was Isfahan. The Imposition of this law in Isfahan had many problems and the government took various actions to make it work.There was a variety of reactions from different social classes to this issue. A group of businessmen were in favor of it and some, who would lose, were against it. The clergy were also a part of the society which was troubled. This article, using the available sources and records, studies the method of enforcing the law of unifying clothes in Isfahan and the reactions to it in this city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isfahan
  • Unifying clothes
  • Reza Shah