نگاهی به عصر مشروطیت از منظر اسناد « قراردادها »

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

دربارهء انقلاب مشروطهء ایران-که نقطهء عطفی در تاریخ کشورمان به حساب می‌آید-بویژه در پاسخ این سؤال‌ که آیا این انقلاب،برای ما ایرانیان دستاوردی داشته است یا نه؟از سوی مورخان و روشنفکرانی که تحقیقات‌ آنها راجع به تحولات حوزه‌های سیاسی می‌باشد،پاسخهای مختلفی داده شده است.اما در این میان،این رویداد از منظر تاریخ اجتماعی و بخصوص با تکیه بر اسناد،کم‌تر مورد پژوهش قرار گرفته است.لذا نوشتهء حاضر می‌کوشد با بهره‌گیری از 1230 برگ از برگزیده‌ترین اسناد موجود در سازمان اسناد و کتابخانهء ملی ایران، توصیفی از روند پیدایش تقاضاها و انتظارات و در نتیجه تحرک مدنی در جامعهء ایرانی عصر مشروطه ارائه کند. از مصداقهای مورد بررسی،بانک استقراضی روس،کمپانی لینچ،شرکت روسی خوشتاریا،شکرت روسی راه‌ انزلی-تهران و شرکت شیلات شمال است که در نتیجه‌گیری مقاله به آنها استناد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Constitutional Era from the Viewpoint of Records and Contracts

نویسنده [English]

  • karim soleimani
چکیده [English]

The constitutional revolution is a milestone in Iran’s history which not only had political effects, but set Iran’s civil society on a new course and gave it new impetus.Stud