تاریخچه اصول اخلاق آرشیوی و مواد آن

نویسنده

کارشناس حقوق قضایی

چکیده

آنچه مسلم است،اصول اخلاق حرفه‌ای،مجموعه‌ای از استانداردهاست که گروهی‌ خاص تدوین کرده‌اند تا رفتارهای حرفه‌ای را منظم و قانونمند سازد.این معیارها،باید به نوعی مورد موافقت همه یا حداقل گروهی از افراد آن حرفه قرار گیرد تا پس از معلوم شدن اهداف حرفه‌ای،آنچه مورد اقبال عمومی مجموعه قرار گرفت،به صورت‌ مقررات در آید و لازم‌الاجرا گردد.ضمانت اجرای آن نیز،قبول و تعهد حرفه‌ای است‌ که فرد نسبت به آن مقررات دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Archival Code of Ethics History and Its Contents

نویسنده [English]

  • behnaz zarinkelki
چکیده [English]

It is certain that professional Code of Ethics is a collection of Standards which special group establishes them due to governed professional behaviors. These criteria must be agreed by all or a group of persons of that profession. Criteria become rules after assigning professional aims being agreed with collection. Sanctions of them are acceptation and professional commitment of persons to those principles.