جمعیت خیریۀ محله نوبر

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی

چکیده

در این مقاله،پس از معرفی مراکز خیریه و موضوع فعالیت آنها و چگونگی مشارکت افراد خیر در آن مراکز،به‌ حرمت و تقدس این‌گونه امور و نگاه جدی و قاطع اسلام به امور خیریه اشاره شده است.در قسمتی دیگر،نحوهء شکل‌گیری این جمیتها را در تبریز-که از دورهء مشروطه شروع شده بود-بیان کرده و جریان شهریور 1320 را در رشد و توسعهء این جمعیتها مؤثر دانسته است.سپس کنترل دولت بر امور از طریق شهربانی و ساواک به خاطر نگرانی‌ رژیم از فعالیت تشکل‌های مردمی،مورد بررسی قرار گرفته است. در مبحث بعدی،پس از ذکر نام بانیان و ارائهء تصویر آنها،اهداف جمعیت را برشمرده و اشاره می‌کند که‌ اهداف یادشده می‌باید به گونه‌ای اجرا شود که جنبهء گداپروری نداشته باشد.سپس اعضا و تشکیلات جمعیت را معرفی کرده و نحوهء انتخاب اعضای مجمع عمومی،هیئت مرکزی،هیئت‌مدیره و هیئت‌بازرسی را توسط اعضا بیان‌ می‌کند. در قسمت بودجه،درآمد جمعیت را از محل کمکهای نقدی اعضا و افراد نیکوکار به صندوق جمعیت و مقرری ماهانه و کمکهای سالانهء کمیسیون مستمندان تبریز بیان کرده و طی گزارشهای ارائه شده،هزینه‌کردهای‌ جمعیت را در بخشهای مختلف آموزش،درمان و سایر امور مستمندان محلهء نوبر ذکر نموده است. در مبحثی با عنوان فعالیتها و اقدامات،به ذکر فعالیتهای جمعیت از زمان تأسیس تا پیروزی انقلاب اسلامی‌ پرداخته و اهم آن اقدامات را در سه محور عمده:«تهیهء وسایل تحصیل و آموزش صنعت برای فرزندان یتیم و بی‌بضاعت محلهء نوبر»،«تهیهء وسایل بهداشت و درمان برای بیماران نیازمند محله»و«اعطای مساعدتهای نقدی و جنسی به مستمندان»،برشمرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Charitable Society of Nabar Avenue

نویسنده [English]

  • gholamreza darkatanian
چکیده [English]

This article introduces the charitable centers, their activities and then the honor and holiness of these affairs and Islam’s decisive look to charitable affairs. It also brings up their formation in Tabriz and considers the event of August 1941that caused these societies’ improvement. The author tries to contemplate the government control on these activities by police and SAVAK.
The author introduces some points as follows:
The name of founders and their pictures; the aims of these societies, their members and organizational charts; the way of choosing member of general assembly, central board, board of directors, board of investigation by members.In budget part, the author writes about society incomes, which provided from member’s monetary, monthly stipend and annually contributions of Tabriz poor commission. It points societies’, expenses on education, therapy section... in Nobar Avenue.
In activities and approaches part, he states societies, activities from its foundation to the victory of Islamic Republic of Iran and describe them in three fields as follows:

Preparing education equipments for orphans,
Preparing health and therapy equipments for the needy sick of Nobar Avenue.

Granting money and goods to the poor.