خاطرات عطاءالله خان معین لشکر سوادکوهی در مورد (1-بازگشت محمدعلی شاه مخلوع 2-در باب مقاومت دربرابر قرارداد 1919)

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ ایران دوران اسلامی

چکیده

یکی از رخدادهای مهم عصر مشروطه-که باعث تشدید ناامنی در ولایات شد-بازگشت محمد علی شاه به ایران‌ بود که پس از فتح تهران در سال 1327 ق./1909 م./1287 ش.به دست مشروطه‌خواهان تبعید شده بود.او که‌ مناسبات تنگاتنگی با سران ترکمن،مازندران و سوادکوه داشت،از راه استرآباد وارد ایران شد و سوادکوه را-که‌ مقر اسماعیل خان سوادکوهی(امیر مؤید بعدی)بود-به عنوان پایگاه خود برگزید.با توجه به درگیری پیش آمده‌ بین مشروطه‌خواهان مانند واقعهء پارک اتابک،موفقیت محمد علی شاه حتمی می‌نمود،اما نتیجهء حاصل از این‌ کشمکش به نفع دولت مشروطه شد. از وقایع مهم دوران پس از جنگ جهانی اول در مازندران و سوادکوه،مقاومت و پایداری فرزندان و یاران‌ امیر مؤید سوادکوهی در برابر قرارداد 1919 می‌باشد.وقوع این قرارداد-که همزمان با تلاش دولت برای خلع سلاح‌ افراد امیر مؤید بود-موجب مقاومت فرزندان امیر مؤید در برابر نیروی دولتی و تبعید امیر مؤید به کرمانشاه شد. خاطرات عطاء الله خان،مشاهداتش از رویدادهای یاد شده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Memories of Ata-Ollah Khan Moein Lashkar Savadkohi (1- Mohammad Ali Shah’s return; 2- resisting against 1919 treaty)

نویسنده [English]

  • mostafa noori
چکیده [English]

One of the most important events of Constitution era was Mohammad Ali Shah's return to Iran. He was exiled after Tehran conquering in 1909. He has closed relationships with Turkomans, Mazandaran, and Savadkoh's governors, so came to Iran through Estarabad and chose Savadkoh where Ismail Khan Savadkohi's place as his base was. Mohammad Ali Shah's success was certain because of some 5 disputes between constitutionalists such as the event of Atabak Park, but it's conclusion was of the benefit to Constitution government.
Resistance of Amir Moaied Savadkohi's children and friends to 1919 Treaty was an important event after the First World War. Formation of this treaty that was coincident with Amir Moaied Savadkohi's children and friends' consistence to 1919 treaty cause their struggle with governmental force and Amir Moaied's exile to Kermanshah.
Ata-Ollah Khan's memories were his observations of those events.