کتیبه بیستون، نخستین سند مکتوب ایرانیان (بخش دوم- یادداشت ها)

نویسنده

چکیده

ذخیرهء نامهای تاریخی این سنگ نبشته،اعم از نامهای‌ جغرافیایی و نام مردان تاریخ‌ساز،که هیچ‌گونه دگرگونی‌ای‌ را نمی‌توانسته‌اند به خود راه دهند و همچنان به صورت‌ تاریخی خود برای ما محفوط مانده‌اند،نیز بسیار ارجمند و گرانبها است.با تفسیر سنگ‌نبشتهء بیستون ازاین‌روی یک‌ بار دیگر از نزدیک با این نامها آشنا می‌شویم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Bisotoun Tablet, Iranians’ 1st documentary record

نویسنده [English]

  • parviz rajabi
چکیده [English]

The Tablet bears myriads of historical, geograDhical names, which have remained immune from developments in the bed of time. Therefore, throughout observing of the tablet, those precious names are recalled yet again.