تاریخچه مجلس شورای ملی

نویسنده

چکیده

تشکیل مجلس شورای ملی در ایران، نتیجه تلاش پنجاه ساله ای بود که با صدور فرمان آن توسط مظفرالدین شاه عینیت یافت و پس از تهیه نظامنامه، انتخابات دوره اول مجلس برگزار و مجلس متشکل از طبقات شاهزادگان، اعیان و اشراف، علما و طلاب علوم دینی، تجار، اصناف و ملاکین و فلاحین شکل گرفت، مقاله حاضر، ضمن پرداخت به چگونگی انتخابات، اقدامات اساسی مجلس اول را به همراه مسائلی که باعث افزایش اختلاف با شاه و دولت و در نهایت به توپ بستن مجلس گردید را مورد بررسی قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The History of the Iran National Parliament

نویسنده [English]

  • bagher agheli
چکیده [English]

The first national parliament established in Iran after a-fifty year attempts and activities follow­ing the decree of Mozafar-al-din Shah.After preparation of its bylaws, the first period of election has been conducted and national.