نویسنده

چکیده

این مقاله که براساس مشاهدات نویسنده آن و براساس برنامه های درسی دوره مدیریت اسناد که در آرشیو ملی مالزی برگزار گردیده و به منظور آشنایی خوانندگان فصلنامه تهیه شده است دارای مباحث زیر می باشد: آشنایی با آرشیو ملی مالزی (تاریخچه، کارکنان و بودجه، هدف، ماموریت و ساختار اداری و چارت تشکیلاتی)، قوانین آرشیوی در مالزی، اهم فعالیتها (مدیریت اسناد، اداره امور آرشیو، مرمت و بازنگاری اسناد، برنامه های مستند سازی و تهیه اسناد، برنامه های توسعه)، معرفی برخی واحدهای آرشیوملی مالزی، یادبودها و گالری ها، آرشیوهای ایالتی و بحث تعیین تکلیف و ارزشیابی اسناد دولتی در مالزی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Malaysia National Archives

نویسنده [English]

  • gholamreza azizi

چکیده [English]

This article that has written based on the author's observations and educational