گزارشی تاریخی درباره مهار سیلابهای حوزه جنگل گلستان

نویسنده

چکیده

درپی وقوع سیلهای ناگوار سالهای 1380، 1381 و 1384ش. در شرق استان و جنگل گلستان، متأسفانه خسارات سنگین مالی و جانی به این منطقه از کشورمان وارد آمد. از بدو این حادثه دست اندرکاران استانهای گلستان و خراسان شمالی جهت کاهش این بلایا، طرحها و پروژه های زیاد درجهت حفظ مراتع، آبخیزی در منطقه اجرا یا دردست مطالعه دارند که با اجرای این پروژه ها، انشاءالله شاهد مشکلات ناشی از سیل نباشیم. اما نگارنده باتوجه به رشته کاری مدتها در تکاپو بودم در لابلای اسناد مطالبی در مورد حوزه آبریز منتهی به استان گلستان بیابم که از این طریق بتوانم بنوبه خود کمکی به سرزمین، مردم و احیای مجدد جنگل گلستان بنمایم. این بود که به گزارشی در مورد سیلابهای حوزه جاجرم، سملقان و دهانه قاضی جهت تأمین آب املاک اختصاصی برخوردم و در این گزارش جامع که در سال 1319ش. تهیه و تدوین گردیده، مطالعاتی درخصوص زمین شناسی، منابع اصلی آب، وضعیت کشاورزی، جاده، گنجایش مخزنها، بده آب، مخارج اجرایی پروژه و درنهایت بهره برداری اقتصادی از این طرح ذکر گردیده. امید است این طرحها و مقاله نیز مورد توجه کارگزاران قرار گیرد و استفاده راهبردی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Flood Control in Golestan Jungle

نویسنده [English]

  • ali karimian
چکیده [English]

There have been loss of life and property in east of Khorasan and Golestan Jungle after occurring floods in 2001, 2002, and 2005. After that, the authorities of North Khorasan and Golestan provinces carried out many projects for preserving pastures and aquifers in this area.The author tries to find subjects about the rivers which ended to Golestan province in the existing records for helping to restore and revival of Golestan Jungle. He saw a report on Jajarm, Samalqan and Qazi Orifice's flood that was used for providing wa­ter for private estates. In this report, prepared in 1940, there are some matters about geology, water reservoir, agricultural situation, roads, the executive expenses of project, and finally economic revenues of this project. The author hopes this article has ap­plied uses.