اشرف الملوک امینی (فخرالدوله)

نویسنده

چکیده

فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه و مادر دکتر علی امینی از زنان مشهور و کاردان تاریخ معاصر ایران است. در درایت و کاردانی او همین بس که وی واسط بین خاندان قاجار و رضاشاه بود و شاه نیز شخصا به او احترام می گذاشت. فخرالدوله زنی کارآفرین بود و نخستین کسی است که در تهران مؤسسه تاکسیرانی را به راه انداخت. در این مقاله که حاوی شرح کوتاهی از زندگی فخرالدوله است، سعی شده با آوردن ده سند، این بانوی مشهور بهتر معرفی شود. .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ashraf-OI-Molouk Amini (Fakhroddoleh)

نویسنده [English]

  • niloofar kasra
چکیده [English]

Fakhroddoleh is Mozaffareddin Shah's daughter and Dr. AN Amini's mother. She is one of the famous and experienced women in Iran contemporary history. She was mediator of Qajars dynasty and Reza Shah. Fakhroddoleh was a skilled woman and a first one who established Taxi Service in Tehran.This article has a brief description on Fakhroddoleh life and introduces her by using 10 records.