پرورنده ملی، چراغی روشن فراروی مدیران اسناد

نویسنده

چکیده

اسناد و سوابق، به عنوان ابزارهای کلیدی برای تدوام موثر و کارآمد فعالیت دستگاه های دولتی است و از اساسی ترین و مهم ترین راه‌های دسترسی به "هزار توهای تاریک و پنهان " وقایع و رویداد های گذشته به شمار میرود . بر این اساس، به منظور دستیابی به اهداف مزبور و  نیز ساماندهی بهینه اسناد و مدراک، آرشیو و ملی هر کشور ملزم به ایجاد پرورنده ملی می باشد. با طراحی پرونده ملی، میتوان سوابق اطلاعاتی سازمان ها و موسسات دولتی را به شکلی صحیح و اصولی محافظت و نگه داری نمود و شرایط دسترسی به آنها را، در کمترین زمان ممکن برای همگان فراهم ساخت . در این مقاله ابتدا، مفهوم پروند از منظرهای مختلف بیان میشود و سپس اهمیت و منفعت های پرونده ملی و ویژگی ها و مشخصات آن و نیز نحوه نگه داری سوابق الکترونیکی و موقعیت پرونده ملی و ویژگی ها و مشخصات آن و نیز نحوه نگه داری سوابق الکترونیکی و موقعیت پرونده ملی در کشور مالزی ، مورد بررسی قرار میگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

National Dossier(A Light in Front of Record Managers)

نویسنده [English]

  • nadali sadeghian
چکیده [English]

Records are essential and key tools in effective continuation of governmental institutions' ac­tivities and the most important and basic access way to hidden and unknown events of the past. So, National Archives of each country must create "National Dossier" for achieving these goals and organizing these records. The governmental organizations and institutions can preserve their informational records and files properly and prepared them for public access by this project. The author describes the meaning of dossier from different aspects, its importance and ben­efits; its characteristics and the preservation of electronic records and the situation of national dossier in Malaysia.