قوانین فهرست‌نویسی مجمع بین‌المللی آرشیو مواد شنیداری: راهنمای توصیف نوارهای صوتی و رسانه‌های وابسته دیداری - شنیداری


عنوان مقاله [English]

The IASA Cataloguing Rules

نویسنده [English]

  • Nasrin Babaei