محمدعلی فروغی (ذکاءالملک) در رویارویی با محمد مصدق (مصدق‌السلطنه)

نویسنده

عضو هیئت علمی کتابخانۀ ملی ایران

چکیده

محمد علی فروغی پسر محمد حسین فروغی (ذکاءالملک)، از سیاستمداران و اهل فکر و فرهنگ در اواخر دوره قاجاریه و ابتدای دورۀ پهلوی بود. وی به دلیل آثار فرهنگی و اعمال سیاسی خود به عنوان یک شخصیت چند وجهی در تاریخ معاصر ایران مشهور می‌باشد. دربارۀ رفتار سیاسی وی نظرات و مستندات بسیار و گاه نیز گوناگون است. موضوع مقالۀ حاضر، به بازشناسی این چهره معروف به استناد نامه‌ای که وی به دوستی [؟] نگاشته است، می‌پردازد. در این نامه فروغی تلاش نموده به انتقاداتی که محمد مصدق از وی در مجلس شورای ملی مطرح کرده، پاسخ گوید. وی ایرادات مصدق را به دلیل حب و بغض‌های شخصی مصدق نسبت به خود دانسته و با ذکر خدمات خود برای مملکت، تمام آن‌ها را یکسره رد نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Conflict Between Mohamad Ali Frooghi (Zokaolmolk) and Mohamad Mosadeq (Mosadeqol Saltaneh)

نویسنده [English]

  • Hooriyeh Saeedi