نویسنده

چکیده

تعداد زیادی از خارجیانی که به ایران سفر کرده‌اند، سفرنامه‌هایی دربارۀ دیدار خود از ایران نوشته‌اند که بسیاری از آن‌ها به فارسی ترجمه شده و در دسترس فارسی‌زبانان قرار گرفته است. در این مقاله افزون بر فهرست کتاب‌های مربوط به ایران که در حراج روزهای سیزدهم و چهاردهم اکتبر 1998، در لندن به معرض فروش گذاشته شد، فهرست مفصلی را که جرج کرزن از کتاب‌هایی که دربارۀ تاریخ ایران و سفرنامه‌ها تهیه کرده است، درج شده که به لحاظ آشنایی محققان با این نوع کتاب‌ها حائز اهمیت زیادی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Itineraries Written by Foreign Visitors of Iran

نویسنده [English]

  • Ahmad Hashemian