مجمع‌الانشاء، اثر حیدربیک ایواوغلی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر

چکیده

مجمع‌الانشاء نام یکی از نسخه‌های خطی فارسی موزۀ بریتانیاست که بسیاری از کارشناسان و کتابشناسان از آن با عنوان مجموعۀ منشآت ابن ابوالقاسم حیدر بیک ایواوغلی نام برده‌اند. در این مقاله پس از معرفی این اثر، مطالب مفیدی دربارۀ اهمیت مجمع‌الانشاء، اسم و اقوام حیدر بیک ایواوغلی، زندگی‌نامۀ حیدر بیک و تاریخ تالیف و محتویات مجمع‌الانشاء نوشته شده که خواننده را با این اثر که در زمان صفویه نوشته شده است، آشنا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Majmaolensha (Series of Compositions) of Haydarbake Eveooghli

نویسنده [English]

  • Mahmood Khamchi