مبایعه‌نامه‌ای از عصر کریمخان زند در زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد باستان شناسی

چکیده

سند مورد مطالعه، مبایعه‌نامه‌ای است قطعی از عهد کریم خان زند که به سال 1180 ق. در زنجان منعقد شده است. در این سند، خریدار شاه ذوالفقار خانا، از حاکمان زنجان و فروشندگان، جمعی از مالکان ولایت مزبور می‌باشند. این سند، در هنگام مرمت عمارت ذوالفقاری شهر زنجان، در میان انبوهی از کاغذها شناسائی شد. در متن و حواشی این سند تاریخی، نام اراضی و باغ‌ها و همچنین شاهدانی که بر آن مهر تایید زده‌اند، وجود دارد که در نوع خود و به لحاظ تاریخ اجتماعی، مباحث رجال‌شناسی و نیز مقوله سندشناسی، بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Introducing a Historical Record related to the Era of Zandids

نویسنده [English]

  • Parastou Ghasemi-Androud
چکیده [English]

The document considered here is a land contract in the year 1180 H.Q. related to the Karim Khan Zand reign which created in the city Zanjan. In the discussed document, the buyer is Zolfaghar Khan-e Afshar, one of local governors and the sellers are a group of landlords in the area. This document identified amongst a mass of paper during restoration of the building Zolfaghari in Zanjan. The names of lands and gardens as well as the names of witnesses who signed the contract are seen in the context and margins of the document. The document is typically important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historical document
  • agreements
  • Zandids
  • Zolfaghar Khan-e Afshar
  • Zolfaghari Building
  • Zanjan
  • Iran