علیرضاخان عضدالملک و وقایع بعد از فتح تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار تاریخ ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

چکیده

در این مقاله، نقش علیرضا خان عضدالملک در یک سال و اندی پس از فتح تهران بررسی می‌شود. از آن جا که این شخصیت، از رجال قدیمی دربار قاجار به شمار می‌رفت و از زمان ناصرالدین شاه دارای مناصب و مقامات متعدد بود، چرخش سیاسی و همکاری و نزدیک‌شدن وی به رهبران آزادیخواه نهضت مشروطه، جالب توجه است. این چرخش، باعث شد تا اغلب رهبران مشروطه‌خواه با هر نوع گرایش فکری، وی را به یکی از مهم‌ترین مناصب آن دوران (نیابت سلطنت) انتخاب کنند. نتیجه گرفته می‌شود شخصیت معتدل و روحیۀ کدخدامنشانۀ او، نقش اساسی در اتفاق‌نظر همه جناح‌های مشروطیت نسبت به وی داشته با اینکه درک کافی از موقعیت سیاسی داخلی و خارجی ایران نداشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ali-Reza Khan Azod- ol molk and Events after the Conquest of Tehran

نویسنده [English]

 • Ramin Yalfani
چکیده [English]

Here, the role of Azod-ol molk is examined in events after Tehran Conquest during more than a year. Since he was one of the old personages of Qajar court who had many posts and offices, his political shifting toward leaders of revolution of Constitutionalism in Iran and his close cooperation with them is interesting. His political shifting caused to be appointed regency of Ahmad shah, one of the most important posts in that time, by the most Constitutionalismseeking leaders with any kind of tendency, from left to right. It is concluded that it is Azod-ol Molk’s moderate character and his arbitrative spirit had the basic role in broad consensus of all frictions of Constitutionalism on him, although he didn’t enjoy sufficient understanding of internal and foreign affairs of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Constitutionalism
 • Conquest of Tehran
 • Azod-ol molk
 • Ali-Reza
 • Character
 • political leaders
 • Qajar
 • Ahmad Qajar
 • King of Iran
 • Regency