مدیریت شرایط محیطی در موزه‌ها و آرشیوها: ساخت قاب استاندار برای آثار کاغذی تک برگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای رشته مرمت اشیای تاریخی و فرهنگی دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

یکی از مشکلاتی که موزه‌ها و آرشیوها با آن روبه‌رو هستند، روش استاندارد قاب کردن آثار کاغذی تک‌برگ است. حفاظت و نگهداری آثار کاغذی تک‌برگی که نیاز به قاب دارند، و تنوع عمل قاب کردن آنها در موزه‌ها و کتابخانه‌ها فعالیتی تخصصی محسوب می‌شود. از این رو، پژوهش حاضر، به مطالعه در حوزه، مواد مناسب، و روش استاندارد قاب کردن آثار کاغذی تک‌برگ پرداخته است.
هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، حفاظت بهینۀ آثار کاغذی، از طریق ایجاد ریزاقلیم محیطی (ساخت قاب استاندارد)، به عنوان یکی از مهم‌ترین رویکردهای مدیریت شرایط محیطی در موزه‌ها و آرشیوهاست.
فرضیۀ تحقیق: شیوۀ ساخت و نوع مواد مورد استفاده در ساخت قاب، با حفاظت بهینۀ اثر و مدیریت شرایط محیطی در موزه‌ها و آرشیوها ارتباط مستقیم دارد.
روش/ رویکردپژوهش: این تحقیق از نوع تحلیلی و مقایسه‌ای است و برای دستیابی به یافته‌های تحقیق از مطالعات آزمایشگاهی از نوع تجزیه دستگاهی و نیز مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای بهره جسته شد.
یافته‌های تحقیق: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نه تنها مواد مورد استفاده در ساخت قاب با حفاظت بهینه، ارتباط مستقیم دارد؛ بلکه روش ساخت قاب نیز در این امر مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Management in Museums and Archives: Making the Standard Frames for Single Sheet Paper Works

نویسنده [English]

  • Somayyeh Mohsenian
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to review the importance of better protection and maintenance of single sheet paper works by investigating the standard way to frame these works in museums and libraries.
Methodology / Approach: The present research is an analytical and comparative study. In this research, the researcher has benefited from laboratory study methods like instrumental analysis and field and library studies.
Conclusions: Results show that the methods of constructing the frames and the materials used in them directly affect the optimal protection of works and environmental management in museums and archives. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental management
  • micro-climate
  • museum
  • frame
  • paper works