بررسی مسائل ارضی ایران و ترکیه در دورۀ رضاشاه 1304 - 1320 ش.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ ایران دورۀ اسلامی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی اختلافات ارضی ایران و ترکیه در دورۀ رضاشاه و چگونگی رفع آنها‌ست.
روش/ رویکرد پژوهش: این مقاله، با روش توصیفی­ – تحلیلی و بر پایۀ منابع کتابخانه­ای و آرشیوی و با رویکرد تاریخی به بررسی اختلافات ارضی میان ایران و ترکیه می‌پردازد.
یافته­ها و نتایج پژوهش: یافته‌های این تحقیق بر‌اساس روش تاریخی، گویای آن است که دو حکومت جمهوری ترکیه و رضاشاه، بنا به پیروی از سیاست خارجی صلح ­آمیز خود، با انعقاد سه معاهدۀ ودادیه و تامینیه؟ (1305 /1926)، عهدنامه مرزی (1310/1932)، و اصلاح خط مرزی (1316/1937) کلیه اختلافات ارضی خود را حل و فصل نمودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Territorial Disputes between Iran and Turkey in the Reza Shah era (1925-1941)

نویسنده [English]

 • Mehdi Faraji
چکیده [English]

Purpose: This research aims to review the territorial disputes between Iran and Turkey in the Reza Shah Period (1925-1941) and to study how these disputes were settled.
Methodology / Approach: This study has benefited from the descriptive-analytical method, based on archival and library resources, with a historical approach.
Conclusions: The findings of this study indicate that the Republic of Turkey and Reza Shah's Government settled all of their territorial disputes according to their peaceful foreign policies by concluding three treaties: " Vedadieh and Ta’minieh”( 1926), “Ahdnameye Marzi (frontier treaty)” (1932) and “Eslahe Khate Marzi (treaty of modification of the border lines)” (1316/ 1937). 

کلیدواژه‌ها [English]

 • territorial disputes
 • newly established Republic of Turkey
 • Reza Shah's Government
 • Qotur
 • Bolagh Bashi
 • Ghori Gol
 • Djowzar
 • Siru
 • Sertik
 • Garasu