بررسی شیوه‌های سازماندهی، ذخیره و بازیابی اطلاعات در موزه‌های مجازی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

هدف: این پژوهش بر آن است تا شیوه‌های مدیریت اطلاعات (سازماندهی، ذخیره، و بازیابی) را در موزه‌های مجازی ایران بررسی نماید.
روش/رویکرد پژوهش: روش پژوهش، پیمایشی توصیفی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. جامعه پژوهش، شامل کلیه موزه‌های مجازی است که زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی، و گردشگری فعالیت می‌کنند .
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که 44/94 درصد از موزه‌ها از نرم‌افزار جام استفاده می‌کنند و آثار فلزی (55/55 درصد)، بیشترین شیء موزه‌ای موجود در موزه‌های مجازی مورد بررسی است. در 4/44 درصد از موزه‌ها، ارتباط بین اشیای موزه‌ای وجود ندارد و نرم‌افزار مورد استفاده، از نظر سازماندهی اطلاعات، ضعیف است و باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین، یافته‌ها نشان داد نرم‌افزار، در زمینه ذخیره و بازیابی، وضعیت بهتری دارد؛ ولی باز هم لازم است قابلیت‌هایی به آن اضافه شود. همچنین، یافته‌ها نشان داد که در 44/94 درصد از جامعه مورد مطالعه، ذخیره و بازیابی بر اساس زبان کنترل شده و اصطلاحنامه صورت می‌گیرد.
نتیجه‌گیری : نتایج پژوهش حاکی از این است که موزه‌های مجازی، ضمن استفاده از یک نرم‌افزار واحد برای مدیریت اطلاعات و ارتباط بیشتر با یکدیگر، لازم است برای ارتقای قابلیت‌های نرم‌افزار از همکاری متخصصان فناوری اطلاعات، درکنار متخصصان آرشیو و موزه، بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

؟؟

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Nooshinfar 1
  • Zeinab Fazaee 2
بصیریان جهرمی، رضا؛ بصیریان جهرمی، حسین (1388). مدیریت اطلاعات: مفاهیم و کاربردها.
 علوم و فناوری اطلاعات،24 (3)، 117 – 136.
تقی­زاده، ابراهیم (1385). بررسی تأثیر سیستم فناوری اطلاعات بر اثربخشی سازمان و سازمان کتابخانه­ها،
   موزه‌ها و مرکز اسناد قدس رضوی.­ ­پایان­نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدة
   مدیریت،تهران.
حسن زاده، محمد (1384). مدیریت اطلاعات و   دانش (رویکرد مقایسه‌ای). اطلاع شناسی،2 (5 و 6)، 8-17.
حمزه، حمزه (1385). ساماندهی، طبقه­بندی و الویت­های حفاظتی در مخزن آثار گنجینه میراث فرهنگی زنجان.
 پایان­نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی،تهران.
ریتز، جان. ام. (1383).فرهنگ توصیفی واژگان اطلاع­رسانی و علوم وابسته( علی حسین قاسمی،مترجم).
 بازیابى شده در 05/12/1390 از
لطفی، سیما (1386). بررسی و تحلیل موزة مجازی. نما: مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک
علمی ایران، 7  (1)، 1-8.
بازیابى شده در 05/12/1390 از
http://ejournal.irandoc.ac.ir/browse.php?a_id=244&sid=1&slc_lang=fa
مکتبی فرد، لیلا (1387).مدیریت اطلاعات با رویکرد فازی. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی،  42 (2)،
 183  -203. بازیابی شده در 05/5/1390از
موسوی دیزج، شفیقه (1388). سازماندهی اطلاعات در کتابخانه، آرشیو و موزة (وجوه اشتراک و افتراق).
در آرشیو، کتابخانه و موزة: وجوه اشتراک و افتراق. تهران: کتابدار.
 میری، رزیتا (1386). گزارشی از نحوه سازماندهی عکس‌های تاریخی در موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
 در آرشیو، کتابخانه و موزة: وجوه اشتراک و افتراق. تهران: کتابدار.
نعمت گرگانی، ام­البنین؛ دست­سری، فخری (1389). مجموعه مبانی، ضوابط و دستورالعمل­های اموال
 منقول فرهنگی تاریخی. تهران: رسانه پرداز، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
نفیسی، نوشین دخت (1380). موزة داری. تهران: سمت.
         E-Book. Retrieved October 15, 2011 from
Menard, Elaine, Mas, Sabine, Alberts, Inge (2010). Faceted classification for
        museum artifacts: A methodology to support web site development of
        large cultural organizations.  Aslib Proceedings, 62 (4/5), 523- 532.
Park, Eun G.; Mitchell, Claudia; De Lange, Naydene (2008). Social uses of
        digitization within the context of HIV/AIDS: metadata as engagement.
        Online Information Review, 32(6), 716- 725.
Saiki, Dian (2008). Featuring clothing and textile collections online, Aslib    Proceedings, 60 (2), 99- 110.
Saiki, Dian, Robbins, Audrey (2008). Trends in information catagories on
      costume and textile collection web sites. The Electronic Library,26 (6),
      821-832.
Styliani,Sylaiou ,et al (2009). Virtual museums, a survey and some issues
    for consideration.  Journal of Cultural Heritage, 10 (4),520–528.