سند شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مطالعات آرشیوی دانشگاه بریتیش کلمبیا، کانادا

2 کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران

چکیده

این مدخل، علم سندشناسی را بررسی می‌کند و تاریخ، محتوای نظری، و روش‌شناسی آن‌ را، به طور مختصر توضیح می‌دهد. با مقایسۀ سندشناسی سنتی و سندشناسی نوین، به بحث‌ دربارۀ مفاهیم اصالت، اصلی بودن، و سند می‌پردازد. سپس اجزای سازندۀ پیکرۀ سندشناسی، یعنی شرایط کنش، اشخاص، راهکار، شکل مستند سازی، و وابستگی آرشیوی را طرح می‌کند و فرایند نقد سندشناسانه و سودمندی سندشناسی را، به منزلۀ یک حوزه از دانش بشری، توضیح‌ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diplomatics

نویسندگان [English]

  • Luciana Duranti 1
  • Maryam Vetr 2
چکیده [English]

This entry presents the science of diplomatics, briefly describing its history, its theoretical content, and its methodology. Comparing classic diplomatics with modern diplomatics, it discusses the concepts of authenticity, originality, and record. Then, it outlines the building blocks of the diplomatic body of knowledge, that its, the context, the act, the persons, the procedure, the documentary form, and the archival bond; and comments on the process of diplomatic criticism and on the usefulness of diplomatics as a discipline.