شهر اصفهان، از نگاه جغرافی نویسان مسلمان (سدۀ سوم تا هشتم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای تاریخ محلی دانشگاه اصفهان

چکیده

پس از فتح ایران به دست عرب‌های مسلمان، مسئله‌ای که در سطوح مدیریتی امپراتوری به‌ وجود آمده بود، شناخت سرزمین‌های فتح شده و داشتن تصویری روشن از راه‌ها و آبادی‌های‌ آن بود. بدین سبب، دانش جغرافیای تاریخی از حدود قرن سوم هجری شکل گرفت. سیاحان‌ و جغرافی نویسان مسلمان، چه به صورت مشاهدۀ شخصی و چه با پرسش از مسافران نقاط دور و نزدیک جهان اسلام، موفق شدند دست به جمع‌آوری اطلاعات مربوط و در نهایت نگارش‌ کتاب‌هایی ارجمند در این خصوص بزنند. این نوشته‌ها-که از سدۀ سوم تا هشتم هجری‌ در دوره‌های متمادی به وجود می‌آمد- بالغ بر ده‌ها جلد کتاب است که در آن‌ها، می‌توان‌ روند رشد و تکامل هر شهر یا منطقه را ترسیم کرد. در این نوشتار، سعی شده است تصاویر و گزارش‌های مربوط به شهر/منطقۀ اصفهان، با مراجعه به شانزده اثر جغرافیای تاریخی (از قرن‌ سوم تا هشتم) بررسی شود و در طی آن، روند رشد و حرکت شهر/منطقۀ اصفهان بیان گردد. گفتنی است که این روند، هم شامل جغرافیای انسانی و هم طبیعی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Esfahan City from the Viewpoint of Muslim Geographers

نویسنده [English]

  • Abdolmahdi Rajaie
چکیده [English]

After the conquest of Iran by the Arabs, the rulers faced the administrative question of recognition of the conquered lands and clearly mapping the roads and villages. For this reason, historical geography developed from the third century onwards. Muslim explorers and geographers successfully collected relevant information by either personal observation or by asking travelers from both near and distant parts of the Islamic world, and finally created valuable written works on this subject. These writings, created continuously from the 3rd century to the 8th century, are collected in ten books in which one can trace the trend of development and evolution of a city or a region.
In this article, we have examined pictures and reports related to city/region of Esfahan by referring to sixteen works on historical geography (from the 3rd century until the 8th century) and have traced the trend of development and movement of city/region of Esfahan. It is worth saying that the evolution traces both human and natural geography.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Esfahan
  • Historical Geography
  • Jey
  • Jewish
  • Urban Evolutions