نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای تاریخ محلی دانشگاه اصفهان و پژوهشگر پژوهشکدۀ سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران

چکیده

سند موردنظر، فرمانی است از اشرف افغان با مهر اشرف، طغرای حکم جهان مطاع شد و تاریخ‌ صدور ذیقعدۀ 1138 ق.؛ این فرمان، جزو اسناد خریداری سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران‌ است که در معاونت اسناد ملی، در مجموعه اسناد خریداری نگهداری می‌شود. این فرمان، از معدود فرمان‌هائی است که از دورۀ حکومت افغان‌ها، فراغت صدور فرمان‌های گوناگون را از آن‌ها سلب‌ کرده بود.لذا تعداد اسناد و بویژه فرمان‌های این دورۀ تاریخی بسیار اندک است. در این مقاله، در ابتدا به ترسیم فضای ایران اواخر صفوی و دورۀ حکومت افغان‌ها می‌پردازیم و حال و هوائی‌ را که در آن، اشرف افغان این فرمان را صادر کرد، شرح می‌دهیم. سپس به بررسی بند بند این‌ فرمان می‌پردازیم و دلایل قرار گرفتن این مسائل را در فرمان بررسی می‌کنیم و در نهایت، باز خوانش فرمان و تجزیه- تحلیل آن ارائه می‌گردد و در پایان نتیجۀ بحث خواهد آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Decree of Aman Name-ye-Ashraf-e-Afghan

نویسنده [English]

  • M Sadat

چکیده [English]

This article analyses a decree from Ashraf-e-Afghan with the seal of Ashraf, “toghraa-ye- Hokm-e-Jahan Motaa’ Shod”, the date of its promulgation being Zigha’de, 1138. This decree is available among purchased records by the National Library and Archives of Iran, and is maintained in the National Archives in the series of purchased records. The decree is one of the few issued in Iran during the limited period of the Afghan reign. Political agitation and chaos during the Afghan reign had limited the opportunities for issuing various decrees. Therefore, the number of records, and in particular decrees of this historical period, is very few. In this article, we firstly describe the situation of Iran in the late Safawid period and Afghan reign and the context in which Ashraf-e-Afghan issued this decree. We then examine the decree section by section, while posing some questions on it. Finally, we present a re-reading and analysis of the decree, and reach some conclusions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ashraf-e-Afghan
  • decree
  • historical records
  • Hossein-e-Safawi
  • King of Iran
  • 12th century
  • Mahmoud-e-Afghan
  • Esfahan