جستاری در نسخه خطی روزمه خسروان پارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر، در واقع پژوهشی درباره نسخه خطی روزمه خسروان پارسی می‌باشد. در این مقاله، برآنیم تا نسخه خطی مورد نظر را، از جنبه‌های گوناگون تاریخ نگارانه، مورد کند و کاو و بررسی قرار بدهیم. بررسی روش و بینش تاریخ نگاری وقار شیرازی، ارایه تحلیل کاملی از قسمت دیباچه کتاب مورد نظر از جمله کارهایی است که سعی شده در این بررسی مورد توجه قرار بگیرد. همچنین ارایه اطلاعاتی در زمینه شرایط فکری زمانه‌ای است که وقار شیرازی در آن می‌زیسته است. جریان‌های باستان گرایی، از جمله عواملی است که بر سبک نویسندگی این زمانه تاثیرگذارده است. اهمیت اساسی مباحثی که در این جا مطرح خواهد شد، به قدری است که حاوی رهنمودهای ارزنده‌ای برای خوانندگان نسخه خطی مورد نظر خواهد بود. امید است که پسند خاطر مشتاقان تاریخ ایران را فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review and Introduction of a Manuscript: The History of Persian Kings

نویسنده [English]

  • Alireza Soleimanzadeh
چکیده [English]

One of the books written in the era of Naser al-Din Shah Qajar was The History of Persian Kings (Roozmah-e Khosrovan-e Parsi) by Mirza Ahmad Vaqar Shirazi. The author claimed that he wrote it in pure Persian.
This paper presents research on a manuscript of The History of Persian Kings and sets out to study this manuscript from various historiographical viewpoints. Reviewing the methodology and viewpoint of Vaqar Shirazi in historiography and presenting a complete analysis of the preface of the book are among the main purposes of this article. Furthermore, one of the major subjects discussed in the paper is the intellectual climate of the era in which Vaqar Shirazi lived. Archaistic trends are among factors influencing the writing style in this era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The History of Persian Kings
  • Roozmah-e Khosrovan-e Parsi
  • Mirza Ahmad Vaqar Shirazi
  • archaism
  • pure writing
  • Dasatir
  • loan translation