تنظیم، پاسداشت منشأ و حفظ نظم نخستین در آرشیو ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

3 دانشیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تبیین شیوه تنظیم اسناد آرشیوی و به کارگیری دو اصل پاسداشت منشا و حفظ نظم نخستین در آرشیو ملی ایران است. داده‌های پژوهش، با استفاده از روش پیمایش تحلیلی و ابزار مصاحبه، گردآوری شد. جامعه آماری مورد بررسی، متشکل از کارشناسان اداره تنظیم و پردازش آرشیو ملی ایران و دفترهای راهنمایی می‌باشد که برای کاربران در سال‌های 1350-1370 تدوین شده است. یافته‌های پژوهش، نشان می‌دهد که در آرشیو ملی ایران از بدو تاسیس تاکنون، کار "تنظیم" برابر با "طبقه‌بندی" اسناد درنظر گرفته شده، و اصل "پاسداشت منشا" رعایت شده است. گرچه کارشناسان تنظیم و توصیف، درجهت "حفظ نظم نخستین" در سطح پرونده تلاش کرده‌اند؛ تاکنون هیچ تلاشی برای حفظ نظم نخستین در سطوح بالاتر تنظیم و توصیف صورت نگرفته است. در پایان، پیشنهادهایی بر اساس یافته‌های پژوهش، ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Arrangement, Respect for Provenance and Maintaining the Original Order in the National Archives of Iran

نویسندگان [English]

  • Sanaz Baghestani 1
  • Fariborz Khosravi 2
  • Narges Neshat 3
چکیده [English]

The aim of this research is to explain the method of arranging archival records and employing two principles i.e. “respect for provenance” and “maintaining the original order” in the National Archives of Iran. The research data were collected through interviews and using an analytic survey method. The research population includes staff of the Arrangement and Processing department of the National Archives of Iran, and embraces the instruction books compiled from 1971 to 1991 for the users. The research findings show that in the National Archives of Iran the “arrangement” task has been considered equal to “classifying” since the inauguration of the Archives up to the present, and the “respect for provenance” principle has been observed. Although arrangement and description experts have made efforts for “maintaining the original order”, there have yet been no efforts for maintaining the primary order in higher levels of arrangement and description. Finally, suggestions are made based on findings of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arrangement
  • respect for provenance
  • maintaining the original order
  • National Archives of Iran