موضوعات = مطالعات آرشیوی
تعداد مقالات: 144
2. شبکه‌ مفهومی توصیفگرهای اسناد شرعی در آرشیو ملی ایران

دوره 30، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 142-164

10.22034/ganj.2020.2426

فاطمه اسفندیاری؛ زهره میرحسینی؛ فهیمه باب الحوائجی


5. بهینه‌سازی گِران‌رَوی (قوام، چسبناکی) چسب گیاهی سریش برای استفاده در مرمت کاغذ

دوره 29، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 124-148

10.22034/ganj.2019.2363

نسیم کوه کش؛ کورس سامانیان؛ مریم افشار پور


6. میزان سواد آرشیوی کاربران مراکز آرشیوی شهر تهران

دوره 29، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 176-192

10.22034/ganj.2019.2364

زینب رضایی؛ مریم ناخدا؛ علیرضا نوروزی


8. محتوا و شکل نکاح‌نامه‌های دورۀ ناصری (1265-1313ق)

دوره 29، شماره 1، بهار 1398، صفحه 166-194

10.22034/ganj.2019.2344

رقیه شکری؛ یزدان فرخی


10. امحایِ اوراق زائد در آیین‌نامه‌های ارزشیابی اسناد مراکز آرشیوی ایرانی و خارجی: یک مقایسه

دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 166-195

10.22034/ganj.2019.2322

زویا آبام؛ الهام جلالی فراهانی؛ غلامرضا عزیزی


11. امکان‌سنجی ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری

دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 125-165

10.22034/ganj.2019.2321

مریم زارعی؛ معصومه کربلا آقایی کامران؛ سعید رضایی شریف آبادی


13. کاربردپذیری استاندارد توصیف محتوایی آرشیوی آمریکا (دَکس) در توصیف اسناد الکترونیکی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 118-146

10.22034/ganj.2018.2300

فرزانه بهارلو؛ معصومه کربلا آقایی کامران؛ امیر غائبی


15. نقش سبک‌های تفکر درجهت‌گیری ارزشی به آرشیوسازی رقمی منابع شخصی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 148-165

10.22034/ganj.2018.2301

لیلی سیفی؛ زهره صفاری؛ محمد رضا یونسی


16. منابع دیداری-شنیداری: دسترسی و حفاظت

دوره 28، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 132-144

10.22034/ganj.2018.2290

محبوبه مهریزی


20. تحلیل عملکرد آرشیو ملّی جمهوری اسلامی ایران براساس مدل SWOT

دوره 28، شماره 1، بهار 1397، صفحه 108-131

10.22034/ganj.2018.2271

زهرا سلیمانی؛ امیر غائبی؛ فریبرز خسروی


24. تدوین الگوی پیشنهادی خطِّ‌‌مشی مدون برای رقمی‌سازی اسناد در آرشیو ملی ایران

دوره 27، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 108-135

ریحانه حکیم زاده؛ سپیده فهیمی فر؛ فاطمه فهیم نیا


25. شناسایی لکه‌های فاکسینگ در نسخه شاهنامه موسوم به مندرس

دوره 27، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 96-108

محمدعلی طاهری؛ کورس سامانیان