موضوعات = مطالعات آرشیوی
تعداد مقالات: 144
101. همکاری و تبادل جهانی در امر آموزش آرشیوی

دوره 15، شماره 1، بهار 1384، صفحه 84-86

آن تورستون؛ غلامرضا اسرار (مترجم)


102. نقش مصاحبه کننده در گردآوی اطلاعات تاریخ شفاهی

دوره 15، شماره 1، بهار 1384، صفحه 91-93

ابوالحسن ضیا ظریفی


103. ساماندهی بایگانی

دوره 15، شماره 1، بهار 1384، صفحه 82-83

شهلا اشرف


105. اسناد تصویری، گوهرهای فراموش شده

دوره 14، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 112-118

نادعلی صادقیان


106. درباره تاریخ شفاهی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 4-7

شفیقه نیک نفس


107. کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشورهای مستقل مشترک المنافع (قسمت آخر)

دوره 14، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 121-122

ن.م اندریوا؛ ا.ل. سولومینا؛ ا.ن. ساخارووا؛ الف.و. پانووا؛ و.و. اولوسکایا؛ و.گ. لارینا؛ ل.ا. بلیانینا؛ن.ا.زوروا؛ابوالفضل کیانی بختیاری(مترجم)


108. نظراتی در مورد واژه نامه تخصصی ارزشیابی اسناد

دوره 14، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 117-120

بوجورن لیند؛ نسرین بابایی(مترجم)


109. معیارهای جهانی تاریخ شفاهی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 8-15

ابوالفضل حسن آبادی (مترجم)


111. درآمدی بر ارزشیابی اسناد دولتی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 43-63

رضا شکیبایی


112. محافظت از اسناد آرشیوی در مقابل عوامل محیطی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 64-65

پیتر پاول کلاسینک؛ غلامرضا اسرار(مترجم)


113. کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشور های مستقل مشترک المنافع (4)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 83-85

ن.م. اندریوا؛ ا.ل. سولومینا؛ ا.ن. ساخارووا؛ الف.و. پانووا؛ و.و اولوسکایا؛ و.گ لارینا؛ ل.ا. بلیانینا؛ ن.ا.زوروا؛ابوالفضل کیانی بختیاری(مترجم)


114. زوال محیطی و حفاظت از اسناد آرشیوی

دوره 14، شماره 1، بهار 1383، صفحه 73-83

جوزف هانس؛ نسرین بابایی(مترجم)


115. کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیو کشورهای مستقل مشترک المنافع (3)

دوره 14، شماره 1، بهار 1383، صفحه 84-86

ن.م. اندریوا؛ ا.ل. سولومینا؛ ا.ن. ساخارووا؛ الف.و. پانووا؛ و.و. اولوسکایا؛ و.گ. لارینا؛ ل.ا. بلیانینا؛ ن.ا.زوروا؛ابوالفضل کیانی بختیاری(مترجم)


116. کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشورهای مستقل مشترک المنافع (2)

دوره 13، شماره 4و3، زمستان 1382، صفحه 102-106

ن.م. اندریوا؛ ا.ل. سولومینا؛ ا.ن. ساخارووا؛ الف.و. پانووا؛ و.و. اولوسکایا؛ و.گ. لارینا؛ ل.ا. بلیانینا؛ ن.ا. زوروا؛ ابوالفضل کیانی بختیاری(مترجم)


117. کنترل هوشمند اسناد الکترونیکی در عصر دیجیتال

دوره 13، شماره 2 و 1، تابستان 1382، صفحه 90-95

هانس هوفمن؛ نسرین بابایی(مترجم)


118. ترویج فرهنگ آرشیوی

دوره 13، شماره 2 و 1، تابستان 1382، صفحه 96-99

آنا ویرجینیا؛ گارسیا دوبندیکتیس؛ مریم السادات حسینی(مترجم)


119. کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشورهای مستقل مشترک المنافع (قسمت اول)

دوره 13، شماره 2 و 1، تابستان 1382، صفحه 100-102

ن.م. اندریوا؛ ا.ل. سولومینا؛ ا.ن. ساخارووا؛ الف.و. پانووا؛ و.و. اولوسکایا؛ و.گ. لارینا؛ ل.ا. بلیانینا؛ ن.ا. زوروا؛ ابوالفضل کیانی بختیاری(مترجم)


120. فهرست برداری و چکیده نویسی اسناد

دوره 12، شماره 2 و 1، تابستان 1381، صفحه 136-153

علی سوری


121. جابه جایی آرشیوها در حقوق بین الملل

دوره 12، شماره 2 و 1، تابستان 1381، صفحه 154-158

ا.ا. فاتروس؛ جرج کاریپسیادیس؛ علیرضا دباغی(مترجم)


122. مقدمه ای بر شناخت، حفاظت و مرمت مقوای جلدهای قدیمی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 111-121

مصطفی رستمی


123. آشنایی با آرشیوهای ملی جمهوری مولداوی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 122-128

سیلویو تاباک


124. بررسی و ارزشیابی اسناد (بخش دوم)

دوره 11، شماره 2 و 1، تابستان 1380، صفحه 84-93

تی.آر. شلنبرگ؛ منیره رضوی روحانی(مترجم)


125. آرشیو ملی آلبانی

دوره 11، شماره 2 و 1، تابستان 1380، صفحه 41-42

شعبان سینایی