موضوعات = مطالعات آرشیوی
تعداد مقالات: 141
101. ساماندهی بایگانی

دوره 15، شماره 1، بهار 1384، صفحه 82-83

شهلا اشرف


102. اسناد تصویری، گوهرهای فراموش شده

دوره 14، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 112-118

نادعلی صادقیان


103. کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشورهای مستقل مشترک المنافع (قسمت آخر)

دوره 14، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 121-122

ن.م اندریوا؛ ا.ل. سولومینا؛ ا.ن. ساخارووا؛ الف.و. پانووا؛ و.و. اولوسکایا؛ و.گ. لارینا؛ ل.ا. بلیانینا؛ن.ا.زوروا؛ابوالفضل کیانی بختیاری(مترجم)


104. درباره تاریخ شفاهی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 4-7

شفیقه نیک نفس


105. نظراتی در مورد واژه نامه تخصصی ارزشیابی اسناد

دوره 14، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 117-120

بوجورن لیند؛ نسرین بابایی(مترجم)


106. معیارهای جهانی تاریخ شفاهی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 8-15

ابوالفضل حسن آبادی (مترجم)


107. درآمدی بر ارزشیابی اسناد دولتی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 43-63

رضا شکیبایی


109. محافظت از اسناد آرشیوی در مقابل عوامل محیطی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 64-65

پیتر پاول کلاسینک؛ غلامرضا اسرار(مترجم)


110. کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشور های مستقل مشترک المنافع (4)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 83-85

ن.م. اندریوا؛ ا.ل. سولومینا؛ ا.ن. ساخارووا؛ الف.و. پانووا؛ و.و اولوسکایا؛ و.گ لارینا؛ ل.ا. بلیانینا؛ ن.ا.زوروا؛ابوالفضل کیانی بختیاری(مترجم)


111. کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیو کشورهای مستقل مشترک المنافع (3)

دوره 14، شماره 1، بهار 1383، صفحه 84-86

ن.م. اندریوا؛ ا.ل. سولومینا؛ ا.ن. ساخارووا؛ الف.و. پانووا؛ و.و. اولوسکایا؛ و.گ. لارینا؛ ل.ا. بلیانینا؛ ن.ا.زوروا؛ابوالفضل کیانی بختیاری(مترجم)


112. زوال محیطی و حفاظت از اسناد آرشیوی

دوره 14، شماره 1، بهار 1383، صفحه 73-83

جوزف هانس؛ نسرین بابایی(مترجم)


113. کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشورهای مستقل مشترک المنافع (2)

دوره 13، شماره 4و3، زمستان 1382، صفحه 102-106

ن.م. اندریوا؛ ا.ل. سولومینا؛ ا.ن. ساخارووا؛ الف.و. پانووا؛ و.و. اولوسکایا؛ و.گ. لارینا؛ ل.ا. بلیانینا؛ ن.ا. زوروا؛ ابوالفضل کیانی بختیاری(مترجم)


114. کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشورهای مستقل مشترک المنافع (قسمت اول)

دوره 13، شماره 2 و 1، تابستان 1382، صفحه 100-102

ن.م. اندریوا؛ ا.ل. سولومینا؛ ا.ن. ساخارووا؛ الف.و. پانووا؛ و.و. اولوسکایا؛ و.گ. لارینا؛ ل.ا. بلیانینا؛ ن.ا. زوروا؛ ابوالفضل کیانی بختیاری(مترجم)


115. ترویج فرهنگ آرشیوی

دوره 13، شماره 2 و 1، تابستان 1382، صفحه 96-99

آنا ویرجینیا؛ گارسیا دوبندیکتیس؛ مریم السادات حسینی(مترجم)


116. کنترل هوشمند اسناد الکترونیکی در عصر دیجیتال

دوره 13، شماره 2 و 1، تابستان 1382، صفحه 90-95

هانس هوفمن؛ نسرین بابایی(مترجم)


117. جابه جایی آرشیوها در حقوق بین الملل

دوره 12، شماره 2 و 1، تابستان 1381، صفحه 154-158

ا.ا. فاتروس؛ جرج کاریپسیادیس؛ علیرضا دباغی(مترجم)


118. فهرست برداری و چکیده نویسی اسناد

دوره 12، شماره 2 و 1، تابستان 1381، صفحه 136-153

علی سوری


119. آشنایی با آرشیوهای ملی جمهوری مولداوی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 122-128

سیلویو تاباک


120. مقدمه ای بر شناخت، حفاظت و مرمت مقوای جلدهای قدیمی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 111-121

مصطفی رستمی


121. آرشیو ملی آلبانی

دوره 11، شماره 2 و 1، تابستان 1380، صفحه 41-42

شعبان سینایی


122. بررسی و ارزشیابی اسناد (بخش دوم)

دوره 11، شماره 2 و 1، تابستان 1380، صفحه 84-93

تی.آر. شلنبرگ؛ منیره رضوی روحانی(مترجم)


123. آشنایی با آرشیوهای دولتی جمهوری آذربایجان

دوره 10، شماره 4و3، زمستان 1379، صفحه 104-107

آتاخان پاشایف


124. بررسی و ارزشیابی اسناد (بخش اول)

دوره 10، شماره 4و3، زمستان 1379، صفحه 108-115


125. آشنایی با آرشیو ملی کانادا

دوره 10، شماره 2 و 1، تابستان 1379، صفحه 97-99

آرمان کریمی گودرزی