موضوعات = مطالعات آرشیوی
تعداد مقالات: 144
52. مدیریت بحران در آرشیوها و موزه(گنجینه)ها

دوره 19، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 69-86

سمیه سادات محسنیان


54. دورنمائی از کارکرد مدل‌های مدیریت اسناد الکترونیکی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 57-68

بهناز زرین کلکی


57. مروری بر مدیریت اسناد الکتریکی با تأکید بر استاندارد بین المللی مدیریت اسناد «ایزو 15489»

دوره 19، شماره 1، بهار 1388، صفحه 95-110

سعید رضایی شریف آبادی؛ معصومه انصاری؛ بهناز زرین کلکی


58. بررسی میزان استفادۀ خبرنگاران مؤسسۀ مطبوعاتی کیهان از آرشیو تحریریه

دوره 19، شماره 1، بهار 1388، صفحه 81-94

زهرا اباذری؛ سمیرا سروی قمصری


59. ایجاد فهرستگان اسناد آرشیوی با استفاده از پروتکل OAI-PMH

دوره 19، شماره 1، بهار 1388، صفحه 67-80

محمد توکلی زاده راوری؛ سیدحسین میرجلیلی


60. تنظیم و توصیف منابع آرشیوی (با تاکید بر فهرست های راهنما)

دوره 18، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 101-112

معصومه عادلی؛ غلامرضا امیرخانی


62. مطالعات آرشیوی: ارائه الگویی برای وبگاه آرشیو ملی ایران بر اساس بررسی وبگاه های آرشیو های ملی جهان و نظرات صاحب نظران آرشیو

دوره 18، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 67-80

عبدالحسین فرج پهلو؛ سعید رضائی شریف آبادی؛ عبدالحمید معرف زاده؛ معصومه دالوند


65. مشکلات و چالشهای آرشیو های دیداری و شنیداری در ایران

دوره 18، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 107-118

سپیده فهیمی فر


66. مطالعات آرشیوی: اسناد الکترونیکی و مدیریت آن

دوره 18، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 81-94

بهناز زرین کلکی


69. بررسی و مطالعۀ تطبیقی وبگاه سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران و کتابخانه و آرشیو ملی کانادا

دوره 18، شماره 1، بهار 1387، صفحه 83-90

سعید رضایی شریف آبادی؛ الهام کریمی منصورآباد؛ غلامرضا عزیزی


70. آرشیو ملی یا اسناد ملی؟

دوره 18، شماره 1، بهار 1387، صفحه 77-82

صفیه اکرمی؛ علی سوری


71. حفاظت و نگه داری اسناد آرشیوی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 77-94

سعید رضائی شریف آبادی؛ صدیقه روحی؛ ملیکا دهقان ابراهیمی


72. مطالعات آرشیوی: تمبر، منبعی اطلاعاتی در کتابخانه ملی ترکیه

دوره 17، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 67-76

آنا مریچ هکن؛ هاجر صالحی


74. دسترسی به منابع موجود در آرشیو ها و کتابخانه ها

دوره 17، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 97-110

غلامرضا عزیزی