موضوعات = مطالعات آرشیوی
تعداد مقالات: 144
26. شناسایی لکه‌های فاکسینگ در نسخه شاهنامه موسوم به مندرس

دوره 27، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 96-108

محمدعلی طاهری؛ کورس سامانیان


29. بررسی تأثیر حلال‌های استفاده‌شده در آسیب‌زدایی آثار کاغذی و نسخه‌های خطی

دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 100-126

فاطمه قدرتی برنج آبادی؛ مریم افشار پور


30. بهره‌مندی آرشیو ملی ایران از شبکه‌های اجتماعی همراه: نگرش مدیران و کارکنان

دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 128-137

شیما بهرامسری؛ امیر غائبی؛ حسن کیانی خوزستانی


31. مدیریت اسناد رسانه‌های اجتماعی: تحلیل محتوای‌ دستنامه‌های مدیریت اسناد رسانه‌های اجتماعی آرشیوهای ملی جهان

دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 126-153

نیره خدادادشهری؛ امیر غائبی؛ معصومه کربلا‌ آقایی‌کامران


32. بررسی اوزان سنتی به کار رفته در دستورالعمل‌های ساخت مرکب در رساله‌های خوشنویسی

دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 88-102

مهرناز آزادی بویاغچی؛ مریم افشار‌پور؛ محمد حدادی


34. معرفی و مقایسه روش‌‌های استحکام‌‌بخشی اسناد کاغذی و پیشنهاد کاربرد نانوالیاف سلولزی به‌منظور حفاظت از این آثار

دوره 26، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 110-131

مهدی قربانی؛ کورس سامانیان؛ مریم افشارپور؛ علی اصغر ثابت جازاری


37. مرکب آهن‌مازو: بررسی روش ساخت، خوردگی و روش‌های درمان خوردگی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 134-159

مهرناز آزادی بویاغچی؛ مریم افشارپور؛ محمد حدادی


38. تأملی بر آرشیو سازی رسانه‌‌های اجتماعی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 96-113

امیررضا اصنافی


39. شرحی بر مرمّت سنّتی آثار کاغذی در ایران

دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 114-127

مژده روحی عزیزی؛ عبدالرسول وطن دوست؛ حمید ملکیان


41. نقش افزودنی‌ها بر کیفیت مرکب ایرانی: مطالعۀ موردی حنا و نمک

دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 128-148

زهرا سلطانی؛ حمید فرهمند بروجنی؛ عباس عابد اصفهانی؛ حسین احمدی


42. بررسی وضعیت خدمات اطلاع‌رسانی باغ‌موزه دفاع مقدس شهر تهران

دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 96-114

مهناز خداداد؛ فهیمه باب الحوائجی


44. کاربرد عناصر فراداده ‏ای در سازماندهی فرش‏ در موزه‏‌ها

دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 142-165

زویا آبام؛ لیلا درویشی؛ معصومه کربلا آقایی کامران


45. ارزیابی شرایط محیطی مخازن نگهداری اسناد و مدارک در سازمان‌های دولتی

دوره 24، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 84-102

غلامرضا عزیزی؛ صدیقه روحی


46. مقایسۀ برخی مراکز تاریخ شفاهی داخل و خارج از کشور بر اساس مولفۀ جست‌وجو در وب

دوره 24، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 126-146

اعظم آقایی میرک‌آباد؛ محسن حاجی‌زین‌العابدینی


47. آرشیو ابری؛ خدمتی نو در مدیریت اسناد رقمی

دوره 24، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 86-109

مهدی حسن‌پور؛ اسدالله شاه‌بهرامی


50. نظریه‌های اساسی در حوزۀ ارزشیابی اسناد آرشیوی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 107-116

مریم شریف نوبری؛ سعید رضایی شریف آبادی