موضوعات = مطالعات آرشیوی
تعداد مقالات: 141
1. میزان سواد آرشیوی کاربران مراکز آرشیوی شهر تهران

دوره 29، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 176-192

زینب رضایی؛ مریم ناخدا؛ علیرضا نوروزی


3. بهینه‌سازی گِران‌رَوی (قوام، چسبناکی) چسب گیاهی سریش برای استفاده در مرمت کاغذ

دوره 29، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 124-148

نسیم کوه کش؛ کورس سامانیان؛ مریم افشار پور


4. الزام‌های حقوقی انتشار مصاحبه‌های تاریخ شفاهی در فضای مجازی

دوره 29، شماره 1، بهار 1398، صفحه 110-141

پیمانه صالحی؛ غلامرضا عزیزی


5. محتوا و شکل نکاح‌نامه‌های دورۀ ناصری (1265-1313ق)

دوره 29، شماره 1، بهار 1398، صفحه 166-194

رقیه شکری؛ یزدان فرخی


7. امحایِ اوراق زائد در آیین‌نامه‌های ارزشیابی اسناد مراکز آرشیوی ایرانی و خارجی: یک مقایسه

دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 166-195

زویا آبام؛ الهام جلالی فراهانی؛ غلامرضا عزیزی


8. امکان‌سنجی ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری

دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 125-165

مریم زارعی؛ معصومه کربلا آقایی کامران؛ سعید رضایی شریف آبادی


11. نقش سبک‌های تفکر درجهت‌گیری ارزشی به آرشیوسازی رقمی منابع شخصی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 148-165

لیلی سیفی؛ زهره صفاری؛ محمد رضا یونسی


12. کاربردپذیری استاندارد توصیف محتوایی آرشیوی آمریکا (دَکس) در توصیف اسناد الکترونیکی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 118-146

فرزانه بهارلو؛ معصومه کربلا آقایی کامران؛ امیر غائبی


14. بررسی تأثیر نور بر ثبات رنگی مُعَصْفَر (فام زرد) استفاده‌شده در مرمت نسخ خطی (براساس دستورالعمل‌های رنگرزی کاغذ در متون تاریخی)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 146-174

صدیقه روحی؛ کورس سامانیان؛ مریم افشار پور؛ فاطمه قدرتی برنج آبادی


15. منابع دیداری-شنیداری: دسترسی و حفاظت

دوره 28، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 132-144

محبوبه مهریزی


16. تحلیل عملکرد آرشیو ملّی جمهوری اسلامی ایران براساس مدل SWOT

دوره 28، شماره 1، بهار 1397، صفحه 108-131

زهرا سلیمانی؛ امیر غائبی؛ فریبرز خسروی


19. تدوین الگوی پیشنهادی خطِّ‌‌مشی مدون برای رقمی‌سازی اسناد در آرشیو ملی ایران

دوره 27، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 108-135

ریحانه حکیم زاده؛ سپیده فهیمی فر؛ فاطمه فهیم نیا


22. شناسایی لکه‌های فاکسینگ در نسخه شاهنامه موسوم به مندرس

دوره 27، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 96-108

محمدعلی طاهری؛ کورس سامانیان