کلیدواژه‌ها = مرمت
تعداد مقالات: 7
4. مرمت مجازی آثار کاغذی: مطالعه موردی بر روی چند برگ اثر کاغذی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 153-169

سیده سمیه محسنیان؛ محمد حدادی


5. بررسی اسناد تعمیرات تابلوهای کاخ گلستان، صاحبقرانیه و فرح‌آباد

دوره 23، شماره 1، بهار 1392، صفحه 86-99

محمد حدادی؛ محسن محمدی آچاچلویی


6. بررسی میزان تاثیر چسب‌های مرمتی در جذب و رشد عوامل بیولوژیک در حوزۀ اسناد آرشیوی

دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 62-79

زهره مرادخانی؛ مهناز عبدالله‌خان گرجی؛ رضا وحیدزاده؛ صدیقه روحی؛ رقیه محمودی


7. حفاظت و نگه داری اسناد آرشیوی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 77-94

سعید رضائی شریف آبادی؛ صدیقه روحی؛ ملیکا دهقان ابراهیمی