کلیدواژه‌ها = حفظ اعتبار اسناد
تعداد مقالات: 1
1. کنترل هوشمند اسناد الکترونیکی در عصر دیجیتال

دوره 13، شماره 2 و 1، تابستان 1382، صفحه 90-95

هانس هوفمن؛ نسرین بابایی(مترجم)