کلیدواژه‌ها = آرشیو
تعداد مقالات: 21
1. قصر احمتا؛ آغاز آرشیو در ایران

دوره 30، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 162-189

10.22034/ganj.2020.2581

غلامرضا عزیزی؛ عمادالدین فیاضی؛ علی اکبر خدری زاده


2. امکان‌سنجی ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری

دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 125-165

10.22034/ganj.2019.2321

مریم زارعی؛ معصومه کربلا آقایی کامران؛ سعید رضایی شریف آبادی


4. کاربردپذیری استاندارد توصیف محتوایی آرشیوی آمریکا (دَکس) در توصیف اسناد الکترونیکی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 118-146

10.22034/ganj.2018.2300

فرزانه بهارلو؛ معصومه کربلا آقایی کامران؛ امیر غائبی


6. کنترل مستند اسامی مشاهیر( امرای لشکری و کشوری) اسناد دوره قاجار موجود در آرشیو ملی ایران

دوره 24، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 138-151

فرزانه خانی کچویی؛ سعید رضائی شریف آبادی؛ معصومه کربلا آقایی کامران


8. بررسی وضعیت نمایه‌سازی منابع دیداری - شنیداری در مراکز آرشیوی شهر تهران و کارآیی آن از دیدگاه کاربران

دوره 22، شماره 1، بهار 1391، صفحه 108-123

فهیمه باب الحوائجی؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ مهدیه قدیمی


12. امکان‌سنجی ایجاد شبکۀ اطلاع‌رسانی برای آرشیوهای فنی سدها و نیروگاه‌های وزارت نیرو در استان خوزستان

دوره 20، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 62-78

رحیم علیجانی؛ عبدالحمید معرف زاده؛ عبدالامیر اهوازیان؛ نورالله کرمی


13. موفقیت سازمانی در آرشیوها

دوره 20، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 122-134

محبوبه مرادیان


15. مطالعات آرشیوی: ارائه الگویی برای وبگاه آرشیو ملی ایران بر اساس بررسی وبگاه های آرشیو های ملی جهان و نظرات صاحب نظران آرشیو

دوره 18، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 67-80

عبدالحسین فرج پهلو؛ سعید رضائی شریف آبادی؛ عبدالحمید معرف زاده؛ معصومه دالوند


17. آرشیو ملی یا اسناد ملی؟

دوره 18، شماره 1، بهار 1387، صفحه 77-82

صفیه اکرمی؛ علی سوری


18. دسترسی به منابع موجود در آرشیو ها و کتابخانه ها

دوره 17، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 97-110

غلامرضا عزیزی


20. نانموده‌هائی از سرگذشت آرشیو در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار 1386، صفحه 105-120

غلامرضا عزیزی


21. معرفی کتاب: منابع تخصصی آرشیو

دوره 16، شماره 1، بهار 1385، صفحه 138-139

فاطمه زارع زاده