کلیدواژه‌ها = شاه‌عباس ثانی
تعداد مقالات: 1
1. علل پیشرفت تجاری ارامنه جلفای نو در عصر صفوی (بر مبنای اسناد کلیسای وانک)

دوره 10، شماره 4و3، زمستان 1379، صفحه 16-27

شکوه السادات اعرابی هاشمی