کلیدواژه‌ها = هیأت اجلاسیه مجمع عمومی
تعداد مقالات: 1
1. نمونه امضای اعضای هیات دولت از سال 1320-1332ش (9)

دوره 9، شماره 2 و 1، تابستان 1378، صفحه 74-91

علی کریمیان