کلیدواژه‌ها = مجمع عمومی
تعداد مقالات: 3
2. نمونه امضای اعضای هیات دولت از سال 1320-1332ش (9)

دوره 9، شماره 2 و 1، تابستان 1378، صفحه 74-91

علی کریمیان


3. ایران و کنفرانس های بین المللی (1327-1302 ش.)

دوره 7، شماره 4و3، زمستان 1376، صفحه 84-107

مهشید لطیفی نیا