کلیدواژه‌ها = امراض
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر جنگ جهانی دوم بر وضعیت بهداشتی مردم

دوره 9، شماره 2 و 1، تابستان 1378، صفحه 92-107

بهروز طیرانی


2. واژگان پزشکی مصوب فرهنگستان ایران 1314-1320 ش (6)

دوره 7، شماره 4و3، زمستان 1376، صفحه 53-73

محسن روستایی