کلیدواژه‌ها = اسب‌های حاجی
تعداد مقالات: 1
1. یادداشت های منتشر نشده روزانه ناصرالدین شاه

دوره 7، شماره 2 و 1، تابستان 1376، صفحه 23-35

پرویز بدیعی