کلیدواژه‌ها = دادگستری
تعداد مقالات: 2
1. نمونه امضای اعضای هیات دولت از سال 1320-1332ش (9)

دوره 9، شماره 2 و 1، تابستان 1378، صفحه 74-91

علی کریمیان


2. واژگان عدلیه مصوب فرهنگستان ایران (1320-1314ش) (4)

دوره 6، شماره 2 و 1، تابستان 1375، صفحه 11-19

محسن روستایی