کلیدواژه‌ها = نگه‌داری اسناد
تعداد مقالات: 4
1. راهکار ها و راهبردهای مرکزاسناد

دوره 15، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 86-89

دیرک کمپتورن؛ پم آرنز؛ ژان کاکس؛موسی رضا دهقانی(مترجم)


2. نظراتی در مورد واژه نامه تخصصی ارزشیابی اسناد

دوره 14، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 117-120

بوجورن لیند؛ نسرین بابایی(مترجم)


3. آشنایی با آرشیو ملی کانادا

دوره 10، شماره 2 و 1، تابستان 1379، صفحه 97-99

آرمان کریمی گودرزی