کلیدواژه‌ها = حسین نبی خان-1243 -1298 ق. قاجاریه
تعداد مقالات: 1
1. سند تبدیل تفنگ تباتیر به دنگی در عصر ناصری

دوره 18، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 21-34

مرتضی دهقان نژاد